SHARE

Unë gjithmonë të kam dashur dhe kur njeriu e dashuron dikë, ai e dashuron personin e plotë, ashtu siç ai ose ajo mund të jenë, e jo ashtu siç ju do të dëshironit të ishte.

Leo Tolstoy, “Anna Karenina” është Novel e cila u publikua në pjesë serike prej vitit 1873 deri 1877. Tolstoy pati përplasje me botuesin mbi disa qështje politike, të cilët ndodhën në pjesët e fundit të serive, përplasje të cilat ishin si rezultat i pikëpamjes negative të Tolstoyt rreth vullnetarëve Rusë, të cilët shkonin për të luftuar në Serbi. Si rrjedhim, shfaqja e parë e kompletuar e kësaj novele u bë në formën e librit, në vitin 1878.