SHARE

Nga të gjitha pasionet, dashuria është më e forta, sepse ajo njëkohësisht e sulmon kokën, zemrën dhe ndjenjat.

Lao Tzu – ishte filozof dhe shkrimar antik kinez. Mendohet se Lao Tzu ka jetuar rreth shekullit të VI -të para lindjes së krishtit dhe ishte bashkëkohorë me Konfuçin. Veprat e tij janë shfrytëzuar nga lëvizje të ndryshme anti – autoritare dhe gjithashtu edhe nga legalizmi kinez.