SHARE

“Secili pasion i yni, e ka një stomak që nuk duhet të mbingarkohet.

Ne, në çdo gjë duhet ta shkruajmë me kohë fjalën “përfundoj”; ne duhet ta frenojmë veten, atëherë kur kjo është e nevojshme; ne duhet ta luajmë fantazinë me violin dhe pastaj t’i këpusim telat me dorën tonë.

Njeri i mençur është ai i cili e di se kur dhe si të ndalet.”

Victor Hugo, “Të Mjerët”