SHARE

Ditën e parë ajo e pa atë në anije dhe në atë moment zemra e saj u fundos deri tek këpucët e saj. Aty ajo e kuptoi se sa shumë e dëshironte atë. Pavarësisht të kaluarës së tij, pavarësisht se çka kishte bërë ai më parë. Kjo nuk donte të thoshte se ajo do ti tregonte atij, por vetëm se ai e trazoi kimin e saj më shumë se çdo kush tjetër më parë dhe se të gjithë burrat dukeshin të zbehtë para tij.

F. Scott Fitzgerald, “The Popular Girl”