SHARE

“Kushti kryesor për arritjen e dashurisë është kapërcimi i narcisizmit. Drejtimi narcizoid është ai në të cilin dikush i përjeton si reale vetëm ato të cilat ekzistojnë brenda vetes së tij, përderisa dukuritë në botën e jashtme nuk kanë realitet në vetvete, por përjetohen vetëm nga pikëvështrimi se a janë të dobishme apo të rrezikshme për të.

Poli i kundërt i narcizoizmit është objektiviteti; është aftësia për ti parë njerëzit dhe gjërat ashtu siç ato janë, objektivisht, dhe të qenurit në gjendje për ta ndarë pjesën objektive nga pjesa e formuar nga dëshirat dhe frika.”

Erich Fromm, “The Art of Loving”