SHARE

Nëse dëshironi t’i mësoni fëmijët tuaj të mendojnë, filloni duke i trajtuar ata seriozisht kur ata janë të vegjël, jepini përgjegjësi, flisni më ta sinqerisht, siguroni për ta privatësi dhe vetmi dhe kështu, që nga fillimi do ti bëni ata mendimtarë të ideve të rëndësishme. Kjo është ajo që duhet të bëni nëse dëshironi ti bëni ata të mendojnë!

Bertrand Russell