SHARE

Unë po ju ftoj të shkoni më thellë, të mësoni të praktikoni, në mënyrë që të bëheni dikush që ka aftësi të madhe për të qenë i fortë, i qetë dhe pa frikë, sepse shoqëria jonë ka nevojë për njerëz të tillë, të cilët i kanë këto cilësi dhe fëmijët tuaj, fëmijët tanë, kanë nevojë për njerëz të tillë, në mënyrë që të vazhdojnë tutje, të bëhen të fortë, të qetë dhe pa frikë.

Thich Nhat Hanh