SHARE

Do të ishtë shumë më mirë sikur të mos kishte asgjë. Përderisa në botë ka më shumë dhimbje se sa kënaqësi, secila përmbushje është kalimtare, e cila krijon kënaqësi të reja dhe pikëllime të reja. Vuatja e kafshës së gllabëruar është shumë më e madhe se sa kënaqësia e kafshës gllabëruese.

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) ishte filozof gjerman. Ai më së shumti është i njohur për veprën e tij të famshme “Bota si vullnet dhe përfaqësim”, e cila ishte botuar në vitin 1818. Shkrimet e tij mbi estetikën, moralin dhe psikologjinë ushtruan ndikim të rëndësishëm mbi mendimtarët dhe artistët e shekullit XIX dhe XX.