SHARE

Paqja nuk nënkupton mungesë të konflikteve; Dallimet gjithmonë do të ekzistojnë. Paqja nënkupton zgjidhje të këtyre dallimeve përmes mjeteve paqësore; përmes dialogut, edukimit, njohjes dhe rrugëve të tjera njerëzore.

Dalai Lama – është murg i “Kapelës së verdhë” – shkollë tibetiane e budizmit, shkolla më e re e këtij lloji, e cila ishte themeluar nga Je Tsongkhapa. Emri i tij është kombinim i fjalës Dalai që nënkupton oqeanin dhe fjalës bla-ma që do të thotë mësues ose mentor.