SHARE

Ai që i di të gjitha përgjigjet, nuk i janë bërë të gjitha pyetjet.

Confucius (shqiptimi: Konfuçi) – ishte mësues, politikanë dhe filozofë kinez, i cili jetoi prej vitit 551 deri në vitin 479, para lindjes së krishtit. Filozofia e tij e theksonte shumë moralin personal dhe politik, korrektësinë në mardhëniet shoqërore dhe drejtësinë e sinqeritetin. Parimet e Konfuçit kishin një bazament në besimin dhe traditën e përbashkët kineze.