SHARE

“Demokracia e rrit sferën e lirisë individuale, socializmi e kufizon atë. Demokracia i jep rëndësi të gjitha vlerave të mundëshme tek të gjithë njerëzit; socializmi secilin njeri e bënë një agjent të thjeshtë, një numër të thjeshtë.

Demokracia dhe socializmi nuk kanë asgjë të përbashkët, përveç një fjale: Barazi.

Por vini re dallimin: Përderisa demokracia e kërkon barazinë në liri, socializmi e kërkon atë në kontroll dhe robëri.”

Alexis de Tocqueville, “Demokracia në Amerikë”