SHARE

Atëherë kur dashuria i përzien dhe i bashkon dy qënie në një bashkim të shenjtë dhe engjëllor, sekreti i jetës është zbuluar për aq kohë sa ata janë të shqetësuar; Ata nuk janë më asgjë më shumë se sa dy kufinjë të të njejtit fat; ata nuk janë më asgjë më shumë se sa dy krahë të të njejtit shpirt. Dashuria, lartësohet.

Victor Hugo, “Të Mjerët”