SHARE

“Gratë: I pëlqeja ngjyrat e veshjeve të tyre; mënyrën se si ecnin; egërsin në fytyrat e disa prej tyre; Ato planifikonin shumë më mirë se ne dhe ishin shumë më mirë të organizuara.

Përderisa meshkujt shikonin futboll ose pinin birrë, ato, gratë, mendonin për ne, përqendroheshin, vendosnin – se a duhet të na pranojnë neve, të heqin dorë nga ne, të na ndërrojnë me dikë tjetër, të na vrasin ose thjeshtë të na lënë.

Në fund, pavarësisht se çfarë bënin ato, ne përfundonim të vetëm dhe të çmendur.”

Charles Bukowski, “Gratë”