SHARE

Nëse mirësia e ka një shkak, ajo nuk është mirësi; nëse ajo i ka pasojat e saj, ajo prap nuk është mirësi. Mirësia është jasht zingjirëve të shkakut dhe pasojës.

Leo Tolstoy, “Anna Karenina” – është Novel e cila u publikua në pjesë serike prej vitit 1873 deri 1877. Tolstoy pati përplasje me botuesin mbi disa qështje politike, të cilët ndodhën në pjesët e fundit të serive, përplasje të cilat ishin si rezultat i pikëpamjes negative të Tolstoyt rreth vullnetarëve Rusë, të cilët shkonin për të luftuar në Serbi. Si rrjedhim, shfaqja e parë e kompletuar e kësaj novele u bë në formën e librit, në vitin 1878.