SHARE

Ju nuk keni të drejtë të dashuroni ose të urreni diçka, nëse nuk e keni siguruar një njohje të plotë të natyrës së saj. Dashuritë e mëdha burojnë nga njohjet e mëdha të objektit që dashurohet. Nëse atë e njihni pak, ju do të jeni në gjendje të duani gjithashtu pak ose aspak.

Leonardo da Vinçi (15 prill, 1452 – 2 maj, 1519) – ishte dijetar italian, fushat e interesit të të cilit përfshinin zbulimet, pikturimi, skulptura, arkitektura, shkenca, muzika, matematike, shkrimi dhe historia. Ai gjerësisht është i njohur si piktori më i madhë i të gjitha kohërave.