SHARE

Besimi është universal. Metodat tona specifike për ta kuptuar atë janë arbitrare. Disa nga ne i lutemi Jezusit, disa të tjerë shkojnë në Mekë, ndërsa disa të tjerë i studiojnë grimcat atomike. Në fund, të gjithë jemi duke e kërkuar vetëm të vërtetën, atë e cila është më e madhe se ne.

Dan Brown, “Engjuj dhe Djaj” – është një triller bestseller i publikuar për herë të parë në vitin 2000. Ky libër e paraqet karakterin e Robert Langdonit, i cili gjithashtu është protagonist edhe tek libri pasues i Brown – it “Kodi i Da Vinçit”, tek “Simboli i Humbur” dhe tek “Inferno”. Engjëj dhe Djaj ndanë shumë elemente letrare stilistike si konspiracionin, shoqëritë secrete dhe Kishën Katolike. Më 15, 2009 ky libër u përshtat edhe në një film me po të njejtin titull. Gjithashtu edhe “Kodi i Da Vinçit” është publikuar edhe si film në vitin 2006.