SHARE

Nuk ekziston shteg për tek lumturia; lumturia është vet shtegu.

Gautama Buddha – besohet se ka jetuar në pjesën lindore të Indisë antike, diku mes shekullit të XVI dhe të IV, para lindjes së krishtit. Ai ishte figura kryesore e budizmit dhe nga budistët konsiderohet si mësues i ndriçuar, i cili e kishte arritur Budizmin e plotë dhe pastaj njohurit i ndau me të tjerët për t’i ndihmuar krijesat e ndieshme për të rilindur dhe për ti dhënë fund vuajtjes.