SHARE

Ekzistojnë dy mundësi për ta shpërndarë dritën: të bëhesh qiri që ndriçon ose pasqyrë që reflekton.

Francis Bacon (1561 – 1626) – ishte filozof anglez, burrshtetas, shkencëtar, jurist dhe autor. Ai gjatë jetës së tij, kishte ushtruar detyrën e prokurorit të përgjithshëm të anglisë dhe atë të kancelarit. Pas vdekjes, ndikimi i tij mbeti shumë i lartë përmes veprave të tij, në veçanti ato nga filozofia.