SHARE

Njerëzit e dijnë çfarë bëjnë; ata zakonisht e dijnë edhe pse e bëjnë atë që e bëjnë; por ajo që nuk e dijnë është se çfarë shkakton ajo që ata e bëjnë.

Michel Foucault – (1926 – 1984) ishte filozof francez, historian i ideve, teoricien shoqëror, filologjist dhe kritik letrar. Teorit e tij i adresojnë mardhëniet mes pushtetit dhe dijes dhe se si ato përdoren si një form e kontrollit shoqëror nga institucionet. Mendimet e tij kanë qenë me shumë ndikim në jetën akademike dhe gjithashtu edhe tek grupet e aktivistëve.