SHARE

Individi duhet gjithmonë të luftojë për të mos u pushtuar nga turma. Nëse e provoni këtë, shpeshherë do të jeni vetëm e ndonjëherë edhe i frikësuar. Megjithatë, asnjë çmim nuk është mjaftueshëm i lartë për ta paguar, për privilegjin e zotërimit të vetes.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) – ishte filozof, kritik kulturor, poet dhe studiues i filozofisë greke. Në moshën 24 vjeçare ai kishte arritur të bëhej drejtues i departamentit të filologjisë klasike në Universitetin e Bazelit, në vitin 1869. Puna e tij ka ushtruar një ndikim të thellë në filozofinë perëndimore.