SHARE

Ne e gjykojmë veten tonë nga ajo që ndihemi të aftë se mund ta bëjmë, përderisa të tjerët i gjykojmë nga ajo që ne tashmë e kemi bërë.

Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882) ishte poet dhe mësues Amerikan. Pasi shpenzoi një pjesë të kohës së tij në Europë, ai u bë profesor në Bowdoin dhe më vonë edhe në Hardward. Longfellow ishte gjithashtu amerikani i parë që e përktheu “Komedia Hyjnore”, të Dante Alighieri-t.