SHARE

Asgjë nuk mund të jetë e bukur pa të vërtetën.

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) – ishte filozof gjerman. Ai më së shumti është i njohur për veprën e tij të famshme “Bota si vullnet dhe përfaqësim”, e cila ishte botuar në vitin 1818. Shkrimet e tij mbi estetikën, moralin dhe psikologjinë ushtruan ndikim të rëndësishëm mbi mendimtarët dhe artistët e shekullit XIX dhe shekullit XX.