SHARE

Hidhërimi jep thellësi, lumturia lartësi. Hidhërimi jep rrënjë, lumturia jep degë. Lumturia është sikur një Pemë që shkon lartë në qiell, ndërsa hidhërimi sikur rrënjët, që shkojnë thellë në tokë. Të dyja janë të nevojshme sepse sa më lartë që shkonë një pemë, aq më thellë nguliten rrënjët e saj, njëkohësisht. Sa më e madhe pema, aq më të mëdha janë rrënjët e saj. Në fakt, këto gjithmonë janë në proporcion. Ky është balanci.

Osho