SHARE

“A nuk na mëson historia e të gjitha revolucioneve se besimi fanatik tek një ide e kthen këtë ide në të kundërtën e saj? Se ai i hap burgjet në emër të lirisë vetëm për t’i mbyllur ato menjëherë pasi ka viktimat e reja brenda?

Se ai shpall barazinë e të gjithë njerëzve vetëm për t’i përndjekur menjëherë pasardhësit e klasave dikur të privilegjuar dhe pas brezit të tretë dhe të katërt?

Se ai shpall vëllazërinë e njerëzve si për ta bërë të qartë se vrasjet e tij janë vrasje të vëllait, megjithëse ai gjithmonë shfaqet njëkohësisht si mbrojtës i vëllait të tij?

Dhe idetë iluministe për përmirësimin e botës a nuk dolën fare qartë si absurditet kriminal nëpërmjet revolucionit francez dhe revolucionit rus?”

Karl R. Popper, “Mendime mbi historinë dhe politikën”