SHARE

Ne dim shumë filma të cilët janë bërë filma e madje edhe TV spektaktle! Disa libra mund të jenë aq të panjohur sa që filmat nga ato libra bëhen më të njohur. Në këtë listë janë 15 filma me të cilët ju mund të jeni të familjarizuar, por që nuk e keni ditur se kanë qenë libra:

1) Shrek
Libri: “Shrek” nga William Steig

2) “The Parent Trap”
Libri: “Lottie and Lisa” nga Erich Kästner

3) Mean Girls
Libri: “Queen Bees and Wannabees” nga Rosalind Wiseman

4) Clueless
Libri “Emma” nga Jane Austen

5) Mrs. Doubtfire
Libri: “Madame Doubtfire” nga Anne Fine

6) Babe
Libri: “The Sheep-Pig” Dick King-Smith

7) Fern Gully
Libri: “Fern Gully” nga Diana Young

8) Jurassic Park
Libri: “Jurassic Park” nga Michael Crichton

9) The Polar Express
Libri: “The Polar Express” nga Chris Van Allsburg

10) Goodfellas
Libri: “Wiseguy” nga Nicholas Pileggi

11) Planet of the Apes
Libri: “Planet of the Apes” nga Pierre Boulle

Planet Of The Apes ¥ Art Machine job#4160 POSTER C. INTL. Comp M rev15 ¥ 5/31/01

12) How to Train Your Dragon
Libri: “How to Train Your Dragon” nga Cressida Cowell

13) Freaky Friday
Libri: “Freaky Friday” nga Mary Rodgers

14) The Brave Little Toaster
Libri: “The Brave Little Toaster” nga Thomas M. Disch

15) Jaws
Libri: “Jaws” nga Peter Benchley