SHARE

“Lumturia e vërtetë është ta shijojsh të tashmen, pa një varësi të ankthshme mbi të ardhmen. Të mos e zbavisim veten me ndonjë shpresë e as me ndonjë frikë por të relaksohemi të kënaqur me atë që e kemi, e cila është e mjaftueshme, sepse ai që është kështu nuk dëshiron asgjë.

Bekimet më të mëdha të qënies njerëzore janë brenda nesh dhe brenda fushës që ne mund ta arrijm.

Njeriu i mençur kënaqet me pjesën e tij, çkado që mund të jetë ajo, pa e dëshiruar atë që nuk e ka.”

Seneca