SHARE

Të gjithë pajtohen për ta pranuar faktin se gjinia femërore ekziston tek qëniet njerëzore; sot ashtu si gjithmonë, ato e përbëjnë gjysmën e njerëzimit. Dhe akoma neve na thuhet se feminiteti është në rrezik; ne jemi të nxitura për të qenë gra, për të mbetur gra, për tu bërë gra. Kështu, mund të duket se jo secila krijesë femërore domosdoshmërisht është edhe grua; për tu konsideruar e tillë, ajo duhet të bëhet pjesë e këtij realiteti misterioz dhe të rrezikuar, të quajtur feminitet.

Simone de Beauvoir, “The Second Sex”