SHARE

Çdo ditë, mendoni në momentin që zgjoheni, se sot jam me fat që jam i gjallë, se unë e kam një jetë të çmuar njerëzor dhe se unë nuk do ta humbasë atë. Unë do ti përdorë të gjitha energjitë e mia për ta zhvilluar veten, do ta zgjerojë zemrën time nga të tjerët; do ta arrijë ndriçimin për dobin e të gjithë qënieve njerëzore. Unë do të kem mendime të mirë ndaj njerëzve të tjerë, nuk do të zemërohem e as nuk do të mendoj keq për ta.

– Dalai Lama