SHARE

“A më dashuron ai? A e dashuron ai dikë tjetër më shumë se mua? A më dashuron ai mu më shumë se sa që e dashuroj unë atë?

Ndoshta të gjitha pyetjet që ne i bëjmë nga dashuria, për ta matur, për ta testuar, për ta kontrolluar dhe për ta ruajtur atë, e kanë efektin shtesë të shkurtimit të saj.

Ndoshta arsyeja se pse nuk mund të dashurojmë është se ne digjemi nga dëshira për të na dashuruar, ne kërkojmë diçka (dashurinë) nga partneri ynë, në vend se ta dorëzojmë veten tonë tek ai, pa kërkuar asgjë përveç shoqërimit.”

Milan Kundera, “The Unbearable Lightness of Being”