SHARE

Progresi i madh ishte evident në Kongresin e fundit të Klasës Punëtore amerikane, për arsye se përveç tjerash, aty gruaja punëtore u trajtua me të drejta dhe barazi të plotë, përderisa në këtë aspekt, anglezët e aq më tepër fisnikët francez, janë të ngarkuar me një shpirt paragjykues dhe mendjengushtë. Secili që din diçka nga historia, e din se ndryshimet e mëdha shoqërore janë të pamundura pa fermentimin femëror. Progresi shoqërore mund të matet saktësisht nga pozita shoqërore e gjinisë së bukur.

Karl Marx, “Letra të zgjedhura: Korespedenca personale 1844 – 1877”