SHARE

“Nga pikëpamja e jetës së përditshme, ekziston vetëm një gjë që e dijm: se ne jemi këtu për hir të njëri – tjetrit, mbi të gjitha për ata nga të cilët varet buzëqeshja, mirëqenia dhe lumturia jonë, dhe gjithashtu për ata shpirtëra të panjohur të cilët janë të panumërt, me fatin e të cilëve ne jemi të lidhur përmes simpatisë.

Shumë herë gjatë ditës unë e kuptoj se sa shumë është ndërtuar jeta ime e brendshme dhe e jashtme, mbi punët e shokëve të mi, atyre të gjallë dhe të vdekur, dhe e di që me shumë zellë duhet të përpiqem çdo ditë, të jap aq sa kam marrë.”

Albert Einstein