SHARE

Fëmijë, është shumë gjë e keqe për një grua të ballafaqohet me më të keqen që mund ti ndodhë asaj, sepse pasi ajo të ballafaqohet me më të keqen që mund ti ndodhë, ajo nuk mund të frikësohet më nga asgjë… Scarlett, gjithmonë ruaj diçka për tu frikësuar – njësoj ashtu siç ruan diçka për të dashuruar.

– Margaret Mitchell, “Gone with the Wind”