SHARE

“Ajo që i shqetëson dhe u sjell depresion të rinjëve është gjuetia për lumturinë, mbi supozimin e prerë se njeriu duhet të takohet me të në jetë. Nga kjo rrjedh një shpresë koherente e rrejshme dhe gjithashtu një pakënaqësi.

Pamjet mashtruese të një lumturie rrin pezull para nesh në ëndërrat tona, dhe ne më kotë e kërkojmë origjinalin e tyre.

Shumë më shumë do të arrihej nëse, përmes këshillave dhe udhëzimeve me kohë, të rinjt do të mund ta ç’rrënjosnin nga mendjet e tyre iden e gabuar se bota ka diçka të madhe për tu ofruar.”

– Arthur Schopenhauer