SHARE

“Secili mund të bëhet nervoz – kjo është e lehtë, por të bëhesh nervoz me njëriun e duhur, në shkallën e duhur, në kohën e duhur, për qëllimin e duhur dhe në mënyrën e duhur, kjo nuk është brenda fuqisë së gjithkujt dhe nuk është aspak e lehtë.”

“E llogarisë më të guximshëm atë që i mposht dëshirat e tij se sa atë që i mposhtë armiqt e tij, sepse fitorja më e vështirë është ajo mbi veten.”

“Nuk e është mjaftueshme vetëm të fitohet lufta; është më e rëndësishme të organizohet paqja.”

“Ai që nuk mund të bëhet nxënës i mirë, nuk mund të bëhet as lider i mirë”.

“Dinjiteti nuk qëndron në posedimin e titujve të nderit, por në të qenurit i ndërgjegjshëm se ne i meritojmë ato.”

– Aristoteli