SHARE

“Nata është më e pastërt se dita; ajo është me e mirë për të menduar, për të dashuruar dhe për të ëndërruar. Natën çdo gjë është më e thellë, më e vërtetë. Jehona e fjalëve që janë folur gjatë ditës, marrin një kuptim të ri dhe më të thellë gjatë natës.

Tragjedia e njeriut është se ai nuk di ta bëjë dallimin mes ditës dhe natës. Ai i thotë natën ato gjëra të cilat duhet të thuhen vetëm ditën.”

Elie Wiessel, “Dawn”