SHARE

“Burimi i stresit është takimi i përditshëm me idiotë”.

“Një person i zgjuar e zgjidh një problem. Një person i mençur e shmang atë.”

“Mos tento të bëhesh njëri i suksesshëm, më shumë tento të bëhesh i vlefshëm”.

“Matësi më i mirë i inteligjencës është aftësia për të ndryshuar”.

“Kreativiteti është inteligjenca duke bërë qejf.”

“Paqja nuk mund të mbahet me forcë. Ajo mund të arrihet vetëm përmes mirëkuptimit”

– Albert Einstein