SHARE

“Miq të mirë, libra të mirë dhe ndërgjegje të pastërt: kjo është jeta ideale”.

“Kurdo që e gjeni veten në anën e shumicës, është koha të reformoheni (ose të ndaloni dhe të reflektoni)”.

“Njeriu që nuk lexon nuk ka asnjë avantazh ndaj atij që nuk di të lexoj”.

“Asnjëherë s’kam lejuar që shkollimi im të ndërhyjë në edukimin tim”.

“Asnjëherë mos lejoni që dikush të bëhet prioritet për ju, përderisa ju për atë jeni vetëm opsion”.

– Mark Twain