SHARE

“Një femër duhet ta zbusë por jo ta dobësojë një mashkull.”

“Nuk beson ai që nuk jeton sipas besimit të tij”.

“Dashuria dhe puna janë themelet e njerëzillëkut tonë”.

“Njerëzit janë të fortë për aq kohë sa e përfaqësojnë një ide të fortë, dhe ata bëhen të pafuqishëm kur e kundërshtojnë atë.”

“Instikti i dashurisë ndaj një objekti kërkon mjeshtri për ta fitur atë, dhe nëse një person e ndjen se nuk mund ta kontroll ose ndihet i kërcënuar nga ai, atëherë ai vepron negativisht ndaj tij”.

“Gabimet nuk ekzistojnë”.

– Sigmund Freud