SHARE

“Ekziston vetëm një e mirë, njohja, dhe vetëm një e keqe, injoranca.”

“Kur debati humbet, fyerja bëhet mjet i humbësit”.

“Lakmia është ulçera e shpirtit”.

“Atëherë kur bëhet e barabartë më mashkullin, femra bëhet më superiore.”

“Virtyti nuk vjen nga pasuria, por… pasuria dhe çdo e mirë tjetër që e ka njeriu, vjen nga virtyti”.

“Atë që është më së vështiri për ta dashuruar, ka nevojë më së shumti për të”.

– Sokrati