SHARE

“Nuk është e vërtetë që njerëzit ndalojnë së ndjekuri ëndërrat e tyre sepse ata plaken; ata plaken sepse ndalojnë së ndjekuri ëndërrat e tyre.”

“Thuaji atij po, madje edhe nëse jeni duke vdekur nga frika, ose mendoni se do të pendoheni më vonë, sepse çfarë do që të bësh, për të gjithë jetën do të pendohesh nëse i thua jo.”

“Të gjithë krijesa njerëzore i kanë tre jetë: publike, private dhe sekrete.”

– Gabriel García Márquez