SHARE

“Brenda meje jetojnë dy gra: njëra dëshiron ta ketë të gjithë kënaqësin, pasionin dhe aventurën të cilën jeta mund ta ofrojë, ndërsa tjetra dëshiron të jetë skllave e rutinës, e jetës familjare, e gjërave që mund të planifikohen dhe të arrihen. Në mua jetojnë shtëpiakja dhe prostituta, në të njejtin trup dhe luftojnë vazhdimisht me njëra tjetrën.”

“Duhet të keni guxim të mjaftueshëm për të bërë gabime. Zhgënjimi, mposhtja dhe dëshpërimi janë mjete të cilat Zoti i përdorë për të na treguar rrugën.”

“Askush nuk e humbet askënd sepse askush nuk e posedon askënd. Kjo është përvoja e vërtetë e lirisë; ta kesh gjënë më të rëndësishme në botë pa e poseduar atë.”

– Paulo Coelho