SHARE

“Dhimbja është e pashmangshme. Vuajtja është opsionale”.

“Nuk ekziston një luftë që u jep fund të gjitha luftërave”.

“Vdekja nuk është e kundërta e jetës, por pjesë e saj”.

“Paratë tuaja shpenzoni tek gjërat të cilat paratë mund ti blejnë. Kohën shpenzojeni tek gjërat të cilat paratë nuk mund ti blejnë”.

“Nëse i lexoni librat që i lexojnë të gjithë, jo do të mendoni ashtu siç mendojnë të gjithë”.

– Haruki Murakami