SHARE

“I urryer është për mua, aq sa portat e ferrit, ai njeri që fsheh në zemrën e tij diçka, ndërsa me gojë flet diçka tjetër”.

“Sepse një mik me një zemër mirëkuptuese vlenë jo më pak se një vëlla”.

“Nuk është aq e vështirë të vdesësh për një mik, por ta gjesh një mik që i’a vlenë të vdesësh për të”.

– Homeri