SHARE

“Shiko nga afër. E bukura mund të jetë e vogël.”

“Më duhej ta refuzoja dijen, për ti bërë vend besimit”.

“Të gjitha njohjet tona fillojnë me shqisat, vazhdojnë pastaj me të kuptuarit dhe përfundojnë me arsyen. Nuk ekziston asgjë më e lartë se arsyeja.”

“Vdekja e dogmës është lindja e moralitetit”.

“Moraliteti në të vërtetë nuk është doktrina se si ta bëjmë veten të lumtur, por se si ta bëjmë veten të denjë për lumturinë.”

– Immanuel Kant