SHARE

“Në Afganistan ekzistojnë shumë fëmijë, por pak fëmijëri”. (Gjuetari i Balonave)

“Një njeri që nuk ka ndërgjegje, nuk ka mirësi, ai nuk vuan”. (Gjuetari i Balonave)

“Kur ju e tregoni një gënjeshtër, ju i vidhni të drejtën e dikujt për të vërtetën”. (Gjuetari i Balonave)

“Ai thotë se është luftë dhe se në luftë nuk ka turp. Ai e ka gabim. Lufta nuk e mohon mirësjelljen.
Ajo e kërkon atë, madje më shumë se në kohën e paqes”.

– Khaled Hosseini, “Gjuetari i Balonave”