SHARE

“Admirimi është bija e injorancës”.

“Hakmarrja më fisnike është falja”.

“Ai që mbjell drunjë i dashuron të tjetër më tepër se veten”.

“Shpresat e mëdha krijojnë njerëz të mëdhenjë.”

“Çdo gjë është e vështirë para se të bëhet e lehtë.”

“I mençuri që e mban gojën mbyllur, tregon më shumë se sa budallai që flet.”

“Gjithmonë flisni të vërtetën; aty ku atë nuk e duan, të paktën e respektojn dhe i frikësohen.”

– Thomas Fuller