SHARE

“Lumturia është kuptimi dhe qëllimi i jetës, i gjithë synimi dhe fundi i ekzistencës njerëzore.”

“Shteti i vetëm stabil është ai në të cilin të gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit.”

“Liria vjen përmes diciplinës.”

“Njeriu nga natyra është kafshë politike.”

“Është në interesin e tiranit ti mbajë njerëzit e varfër… njerëzit janë aq zënë me obligimet ditore sa që s’kanë kohë për komplote.”

– Aristoteli