SHARE

“Gjykojeni një njeri më shumë nga pyetjet se sa nga përgjigjet e tij.”

“Zoti është një komedian i cili po luan para një audience e cila ka shumë frikë të qeshë.”

“Është e rrezikshme të kesh të drejtë, atëherë kur qeveria e ka gabim.”

“Ekzistojnë të vërteta të cilat nuk janë për secilin njëri dhe për secilën kohë.”

“Për ta mësuar se kush ju sundon, thjeshtë gjeje atë që nuk të lejohet ta kritikosh.”

– Voltaire