SHARE

“Është e vështira ta harrosh dhimbjen, por edhe më e vështirë është ta kujtosh mirësinë. Ne nuk kemi plagë të lumturisë. Sa pak mësojmë nga paqja.”

“Në më shumë do të mbahemi në mend për atë që e kemi shkatërruar se sa për atë që e kemi krijuar.”

“Njerëzit aq shumë bien në dashuri me dhimbjen e tyre, sa që s’mund ta lënë atë prapa. Ne e kurthejm veten.”

– Chuck Palahniuk