SHARE

“Çka është ferri? Unë mendoj se është vuajtja nga të qenurit i paaftë për të dashuruar.”

“Sa më e errët nata, aq më të shndritshëm janë yjet. Sa më i thellë mjerimi, aq më i afërt është Zoti.”

“E si mund të jetosh, dhe të mos kesh asgjë për të treguar?”

“Asgjë në botë nuk është më e vështirë se sa ta flasësh të vërtetën. Asgjë nuk është më e lehtë se lajkatimi.”

– Fyodor Dostoevsky